Tanácsok

Tervezés és kivitelezés

A Megrendelővel és/vagy a belsőépítésszel, építésszel folytatott egyeztetés alapján a helyszíni felmérés biztosította lehetőségeken belül, meghatározásra kerül a kandalló formája, elhelyezése anyaga és felületképzése. Ennek megfelelően elkészítünk egy 1:20 léptékű vázlattervet, amely lehető teszi a részletes, tételes árajánlat kidolgozását.

A kivitelezést fix áron vállaljuk elsősorban kompletten, de természetesen lehetőség van az egyes részfeladatok — elsősorban a márvány, vagy fa díszburkolatok — Megrendelő által történő szállításra is.

Sajnos a kandalló építésére a tervezéskor ritkán gondolnak, és ha igen, akkor sem veszik figyelembe, hogy a kandalló tűzterének helyigénye van. A jelentős mértékű — 50-60 cm — mély tűztér egy részét célszerű „eltüntetni”, vagyis besüllyeszteni a kandalló mögötti falba, hogy a látszó kandallótest oldalmélysége ne legyen több 40-50 cm-nél. Ez a besüllyesztés azonban nem oldható meg, ha a kéménypillér részét képező kandallókémény melletti egyéb kémények közrefogják a kandallókéményt, vagyis az nem szélső kémény.

Célszerű tehát a kandallókéményt nem a kandalló tervezett tengelyében elhelyezni, hanem attól jobbra, vagy balra 40-50 cm-re kezdődően. Így a kémény mélysége nem adódik hozzá a kandalló mélységhez.

A polgári kandallók gyakran teljesen süllyesztett tűzteret igényelnek, mint az angol kandallók többsége. Erre azonban a legritkább esetben nyújt lehetőséget az épület tér és falkialakítása. A probléma úgy hidalható át, ha a falba 10-15 cm-t bevésünk a tűztérnek és egy 30 cm mélységű, 160-200 cm széles mennyezetig érő „U” alakú előfalat építünk. Ez a fallal azonos felületképzést kap és mintegy pillér jelenik meg. Kedvező, ha elfalazással sarokban helyezhető el a kandalló.